6/19/2009

Els amants...."La carn vol carn...

No hi havia a Barcelona dos amants com nosaltres.

Feroçment ens amàvem del matí a la nit.
Tot ho recorde mentre vas estenent la roba.
Han passat anys, molt anys; han passat moltes coses.
De sobte encara em pren aquell vent o l'amor
i rodolem per terra entre abraços i besos.
No comprenem l'amor com un costum amable,
com un costum pacífic de compliment i teles.
Es desperta, de sobte, com un vell huracà,
i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny.
Jo desitjava, a voltes, un amor educat
i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te,
ara un muscle i després el peço d'una orella.
El nostre amor és un amor brusc i salvatge
i tenim l'enyorança amarga de la terra,
d'anar a rebolcons entre besos i arraps.
Què voleu que hi faça! Elemental, ja ho sé.
Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses.
Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer.
Després, tombats en terra de qualsev
ol manera,
comprenem que som bàrbars, i que això no deu ser,
que no estem en l'edat, i tot això i allò.

No hi havia a Barcelona dos amants com nosaltres,
car d'amants com nosaltres en són parits ben pocs..."
Edoard Sallière.---000----
Los amantes.

"No había en Barcelona dos amantes como nosotros.

Ferozmente nos amàbamos de la mañana a la noche.
Lo recuerdo todo mientras tiendes la ropa.
Han pasado años, muchos años; han pasado muchas cosas.
De pronto aùn me atrapa aquel viento o el amor
y rodamos por el suelo entre abrazos y besos.
No comprendemos el amor como una costumbre amable,
como una costumbre pacífica de cumplidos y telas.
Se despierta, de pronto, como un viejo huracàn,
y nos tumba a los dos en el suelo, nos junta, nos empuja.
Yo deseaba, a veces, un amor educado
y el tocadiscos en marcha, negligentemente besàndote,
ahora un hombro y despuès el lòbulo de una oreja.

Nuestro amor es un amor brusco y salvaje,
y tenemos la añoranza amarga de la tierra,
de andar a revolcones entre besos y arañazos.
Què querèis que haga! Elemental, ya lo sè.
Ignoramos a Petrarca e ignoramos muchas cosas.
Las Estancias de Riba y las Rimas de Bècquer.
Despuès, tumbados en el suelo de cualquier manera,
comprendemos que somos unos bàrbaros, y que esto no puede ser,
que no estamos en la edad, y todo esto y aquello.

No habìa en Barcelona dos amantes como nosotros,
porque amantes como nosotros se han parido muy pocos..."


trad.
lliure per als meus avis

R.S.


No hay comentarios: